GetSelectedCount

GetSelectedCount() finner antalet valda (gröna) värden i ett fält.

Syntax:  

GetSelectedCount (field_name [, include_excluded])

Return data type: heltal

Arguments:  

Argument Beskrivning
field_name Fältet som innehåller dataintervallet som ska mätas.
include_excluded Om det anges som True(), inkluderar räkningen valda värden som just nu är exkluderade av urval i andra fält. Om de är False eller utelämnade inkluderas dessa värden inte.
state_name Namnet på ett parallellt tillstånd. Om det anges returneras det räknade värdet för fältet i det parallella tillståndet. Om inget parallellt tillstånd anges används standardtillståndet.

Examples and results:  

I exemplet som följer har tre fält lästs in i olika listboxar – en för förnamn, First name, en för initialer, Initials, och en för mobiltelefoni, Has cellphone.

Exempel Resultat

Anta att John har valts under First name.

GetSelectedCount ([First name])

1 eftersom ett värde är valt under First name.

Anta att John har valts under First name.

GetSelectedCount ([Initials])

0 då inga värden är valda under Initials.

Om det inte finns några val i First name markerar du alla värden i Initials och efter det markerar du värdet Yes under Has cellphone.

GetSelectedCount ([Initials], True())

6. Även om val med Initials MC och PD har Has cellphone inställd på No, är resultatet fortfarande 6, eftersom argumentet include_excluded är inställt på True().

Data som används i exemplet:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?