QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

GetExcludedCount

GetExcludedCount() finner antalet exkluderade (mörkgrå) värden i det identifierade fältet.

Syntax:  

GetExcludedCount (field_name)

Return data type: sträng

Limitations:  

GetExcludedCount() utvärderar endast för fält med associerade värden, det vill säga fält utan val. För fält med val returnerar GetExcludedCount() 0.

Arguments:  

Argument Beskrivning
field_name Fältet som innehåller dataintervallet som ska mätas.

Examples and results:  

I exemplet som följer har två fält lästs in i olika listboxar, en för First name-namn och en för Initials.

Exempel Resultat

Anta att John har valts under First name.

GetExcludedCount ([Initials])

5 eftersom det finns 5 uteslutna (grå) värden under Initials. Den sjätte cellen (JA) är vit när de kopplas till urvalet John i First name.

Anta att John och Peter är valda.

GetExcludedCount ([Initials])

3 eftersom Peter är associerad med 2 värden i Initials.

Anta att inga värden är valda under First name.

GetExcludedCount ([Initials])

0 eftersom det inte finns några val.

Anta att John har valts under First name.

GetExcludedCount ([First name])

0 eftersom GetExcludedCount() endast utvärderar för fält med associerade värden, det vill säga fält utan val.

Data som används i exemplet:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?