GetCurrentSelections

GetCurrentSelections() returnerar de aktuella urvalen i dokumentet.

Om alternativ används måste du ange record_sep. Om du vill ange en ny rad ställer du in record_sep till chr(13)&chr(10).

Om alla utom två värden, eller alla utom ett värde, är valda används formatet "NOT x,y" respektive "NOT y". Om du väljer alla värden och antalet värden blir högre än max_values, returneras texten ALL.

Syntax:  

GetCurrentSelections ([record_sep [,tag_sep [,value_sep [,max_values]]]])

Return data type: sträng

Arguments:  

Argument Beskrivning
record_sep Avgränsaren som avgränsar posterna. Standardinställningen är <CR><LF> vilket innebär en ny rad.
tag_sep Avgränsaren som ska finnas mellan fältnamnets tagg och fältvärdena. Standarden är ': '.
value_sep Avgränsaren som avgränsar fältvärdena. ',' är standard.
max_values Det maximala antalet fältvärden som ska visas individuellt i en lista. När ett större antal värden är valt används i stället formatet 'x av y värden'. 6 är standardvärde.

Examples and results:  

I exemplet som följer har två fält lästs in i olika listboxar, en för First name-namn och en för Initials.

Exempel Resultat

Anta att John har valts under First name.

GetCurrentSelections ()

'First name: John'

Anta att John och Peter är valda under First name.

GetCurrentSelections ()

'First name: John, Peter'

Anta att John är vald under First name och JA är valt under Initials.

GetCurrentSelections ()

'First name: John; Peter

Initials: JA'

Anta att John är vald under First name och JA är valt under Initials.

GetCurrentSelections ( chr(13)&chr(10) , ' = ' )

'First name = John

Initials = JA'

Anta att du har valt alla namn utom Sue under First name och inga val under Initials.

=GetCurrentSelections(chr(13)&chr(10),'=',',',3)

'First name=NOT Sue'

Data som används i exemplet:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?