RGB

RGB() används i uttryck för att ange eller utvärdera färgegenskaperna hos ett diagramobjekt där färgen definieras med en röd komponent r, en grön komponent g och en blå komponent b.med värden mellan 0 och 255.

Syntax:  

RGB (r, g, b)

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
r, g, b Röda, gröna och blå komponentvärden. En färgkomponent med värdet 0 motsvarar ingen påverkan och värdet 255 motsvarar full påverkan.
Observera: Alla argument måste vara uttryck som resulterar i heltal i intervallet 0 till 255.

Om den numeriska komponenten tolkas och formateras i hexadecimal notation blir det lättare att se värdena på färgkomponenterna.Exempelvis har ljusgrön numret 4 278 255 360, som i hexadecimal notation är FF00FF00.De första två positionerna "FF" (255) anger alpha-faktorn.I funktionerna RGB och HSL är denna alltid ”FF” (ogenomskinlig).De följande två positionerna ”00” visar mängden för röd, därpå följande två positioner ”FF” visar mängden för grön och de sista två positionerna ”00” visar mängden för blå.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?