Nyheter i QlikView November 2018

Här är några av de användbara nya och uppdaterade funktionerna i QlikView.

Stöd för IPv6

IPv6-stödet i QlikView November 2018 gör att det längre IP-formatet kan användas sömlöst. Du får tillgång till fördelar med nya funktioner i IPv6 som ökad säkerhet, skalbarhet och kompatibilitet med olika slags enheter i dina QlikView-appar. Det finns även stöd för hybridkonfigurationer med IPv4/IPv6.

IPv6-konfigurationer

Den nya stöduppgiften ”Fil finns” i QlikView Publisher

Uppgiften ”Fil finns” är ett nytt alternativ i QlikView Publisher under stöduppgifter. Detta kan användas för att utlösa en annan uppgift när en fil har skapats i din miljö, för mer enhetlighet vid filskapande och schemaläggning. Detta är särskilt användbart när ett system i din miljö skapar filer med oregelbundna mellanrum.

Allmänt

QVS-motorlogg

QlikView kan generera en loggfil för motorprestanda som kan hjälpa dig att felsöka och dokumentera design. Loggen kan validera prestandanivåer och hjälpa dig att avgöra var, hur och när prestandaproblem inträffar i din applikation. Eftersom den skapar stora mängder prestandaloggdata är motorloggfilen inaktiverad som standard och bör bara aktiveras under korta tidsperioder. Mer information finns i Viktig information.

QIX-prestandalogg

Prestandalogg för omladdning

Prestandaloggen för omladdning är nu separerad i en dedikerad loggfil. Detta gör det enklare att analysera omladdningsprestanda och identifiera vilka dokument som förbrukar mest resurser i din applikation. Prestandaloggen för omladdning är inaktiverad som standard, men kan aktiveras snabbt och enkelt. Mer information finns i Viktig information.

Prestandalogg för omladdning

Ladda fullständiga tabeller med QlikViews Load Script (Laddningsskript)

Processen för laddningsskript i QlikView har förbättrats och du kan nu ladda en fullständig tabell från en analyskopplings-plugin/SSE-plugin med en enda begäran. Detta sparar tid och förenklar laddningsskriptsprocessen.

Ladda

Anpassade inställningar i konfigurationsfiler listade i QMC

I konfigurationsfilerna listade i QlikView Management Console (QMC) kan du nu visa alla icke-standardinställningar i din utrullning. Att kunna identifiera anpassade inställningar som tillämpas på QlikView-tjänster är en viktig uppgift när du ska uppgradera eller migrera din QlikView Server-installation eftersom det sparar tid och besparar er dyra regressioner under testning eller återutrullning.

Tjänster

Implementering av Skia-grafikbibliotek

Skia-grafikbiblioteket ger större flexibilitet med en stor mängd 2D-grafik. Det ersätter GDI+-biblioteket, som inte längre stöds av Microsoft. Skia-grafik är tillgänglig genom gemensamma API:er som fungerar på en mängd olika hårdvaru- och programvaruplattformar för att uppfylla dina krav på grafik, inklusive textrendering, former, olika vägeffekter, skuggning med mera. I QlikView November 2018 Preview Release kan du se skillnader i renderingen av QlikView Desktop- och IE Plugin-objekt, liksom av Ajax Client-grafik.

Implementering av ICU-bibliotek (International Components for Unicode)

ICU är en välkänd uppsättning C/C++- och Java-bibliotek som ger ett mer konsekvent applikationsbeteende på olika plattformar och i olika regioner, vilket underlättar globalisering. Några viktiga förändringar är bättre sortering av icke-engelska tecken, uppdaterad sortering av applikationssträngar och numeriska strängar, formatering av SET-variabler, manuell omdefiniering av regionsspecifik formatering med mera.

Viktiga förbättringar:

  • Bättre sortering för icke-engelska språk, inklusive sortering av japanska tecken och korrekt sortering av V och W för det svenska språket.
  • Strängar med blanksteg sorteras nu med den längsta strängen högst upp när ICU är aktiverat. Strängar med blanksteg som första tecken sorteras före strängar med blanksteg inuti strängen eller på slutet.
  • Förändringar av sorteringen av numeriska strängar som innehåller bindestreck när ICU är aktiverat, så att element med bindestreck sorteras efter strängar utan bindestreck.

  • En del nya format kräver nu manuell omdefiniering. Dessa inkluderar språkspecifika SET-variabler för MoneyFormat, DateFormat och TimestampFormat. Specifika exempel finns i Viktig information.

Mer information finns i Viktig information.

Stöd för .NET Framework 4.7.2

QlikView November 2018 har stöd för Microsoft .NET Framework version 4.7.2, vilket ger större flexibilitet vad gäller implementering. För att möjliggöra användning fullt ut av .NET Framework 4.7.2 och senare versioner har QlikView slutat stödja Microsoft Windows Server 2008 (ursprunglig version), medan stöd för Microsoft Windows Server 2008 R2 kvarstår. Anniversary Updated (build 1607) eller en senare uppdatering måste vara installerad för att kunna utveckla och testa QlikView Server på Microsoft Windows 10.

Systemkrav för QlikView