Titelinställningar

Layouten på diagrammets titel regleras av de olika inställningarna i dn här dialogen.

Titelformat Här anger man titelns grundinställningar.
Bakgrundsfärg Anger vilken färg titelns bakgrund ska ha. Färgen kan definieras som enfärgad eller som toning i dialogen Färgyta som öppnas när man klickar på knappen.
Horisontell justering Anger hur titeltexten ska placeras i förhållande till ritytan.
Teckensnitt Anger vilket teckensnitt för diagramtiteln. Standarddialogen Teckensnitt öppnas när man klickar på knappen.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?