Dollarteckenexpansion med parametrar

Parametrar kan användas i dollarteckenexpansioner. Variabeln måste då innehålla formella parametrar, till exempel $1, $2, $3 osv. När variabeln expanderas bör parametrarna anges i en kommaseparerad lista.

Exempel:  

Set MUL=’$1*$2’;

Set X=$(MUL(3,7)); // returnerar '3*7' iX

Let X=$(MUL(3,7)); // returnerar 21 i X

Om antalet formella parametrar överskrider antalet faktiska parametrar kommer endast de formella parametrar som motsvaras av faktiska parametrar att expanderas. Om antalet faktiska parametrar överskrider antalet formella parametrar kommer de överflödiga faktiska parametrarna att ignoreras.

Exempel:  

Set MUL=’$1*$2’;

Set X=$(MUL); // returnerar '$1*$2' iX

Set X=$(MUL(10)); // returnerar '10*$2' iX

Let X=$(MUL(5,7,8)); // returnerar 35 i X

Parametern $0 returnerar antalet parametrar som faktiskt har anropats.

Exempel:  

set MUL='$1*$2 $0 par'; 

set X=$(MUL(3,7)); // returnerar '3*7 2 par' iX

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?