Associera/välja NULL-värden från ODBC

Det går att associera och/eller välja NULL-värden från en ODBC-datakälla. En skriptvariabel har definierats för detta ändamål. Följande syntax kan användas:

SET NULLDISPLAY=<sym>;

Symbolen <sym> kommer att ersätta alla NULL-värden från ODBC-datakällan på den lägsta indatanivån. <sym> kan vara valfri sträng.

För att återgå till den ursprungliga tolkningen, använd följande syntax:

SET NULLDISPLAY=;

Observera: NULLDISPLAY påverkar bara data från en ODBC-datakälla.

Om du vill att QlikView-logiken ska tolka NULL-värden som returneras från en ODBC-koppling som tomma strängar lägger du till följande syntax i skriptet framför en SELECT-sats:

SET NULLDISPLAY=";

Observera: Här består " i själva verket av två enkla citattecken utan mellanslag.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?