NullValue

Om NullAsValue-satsen används ersätter den definierade symbolen alla NULL-värden i NullAsValue-angivna fält med den angivna strängen.

Syntax:  

NullValue

Exempel:  

NullAsValue Field1, Field2;

set NullValue='<NULL>';

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?