NullDisplay

Symbolen som definieras kommer att ersätta alla NULL-värden från ODBC, och datakopplingar, på den lägsta datanivån. Detta är en användardefinierad variabel.

Syntax:  

NullDisplay

Exempel:  

set NullDisplay='<NULL>';