NoOfFields - skriptfunktion

Skriptfunktionen NoOfFields returnerar antalet fält i en tidigare inläst tabell. Om funktionen används inom en LOAD-sats får den inte referera till den tabell som för närvarande används.

Syntax:  

NoOfFields(table_name)

Argument:  

Argument Beskrivning
table_name Tabellens namn.

Exempel:  

LET a = NoOfFields('tab1');

Hjälpte den här informationen?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?