Upper - skript- och diagramfunktion

Upper() konverterar alla tecken i indatasträngen till versaler för alla texttecken i uttrycket. Siffror och symboler ignoreras.

Syntax:  

Upper(text)

Datatyp som returneras: sträng