QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Mid - skript- och diagramfunktion

Mid() returnerar den del av indatasträngen som börjar på positionen för tecknet som definieras av det andra argumentet, ”start”, och returnerar det antal tecken som definieras av det tredje argumentet, ”count”. Om ”count” utelämnas returneras resten av indatasträngen. Det första tecknet i indatasträngen numreras som 1.

Syntax:  

Mid(text, start[, count])

Datatyp som returneras: sträng

Argument:  

Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
start Heltal som definierar positionen för det första tecknet i text som ska inkluderas.
count Definierar stränglängden för utdatasträngen. Om den utelämnas inkluderas alla tecken från positionen som definieras av start.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?