QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Left - skript- och diagramfunktion

Left() returnerar en sträng som består av de första (längst till vänster) tecknen i indatasträngen, där antalet tecken i den returnerade strängen fastställs av det andra argumentet.

Syntax:  

Left(text, count)

Datatyp som returneras: sträng

Argument:  

Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
count Definierar antal tecken som ska inkluderas från vänster sida av strängen text.

​Se:  Index - skript- och diagramfunktion, som ger möjlighet till en mer komplex stränganalys.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?