NORMDIST - skript- och diagramfunktion

NORMDIST() returnerar den kumulativa normalfördelningen hos det angivna medelvärdet och standardavvikelsen. Om mean = 0 och standard_dev = 1, returnerar funktionen standardnormalfördelningen.

Syntax:  

NORMDIST(value, mean, standard_dev)

Datatyp som returneras: tal

Argument:  

Argument Beskrivning
value Det värde där fördelningen ska utvärderas.
mean Ett värde som anger fördelningens aritmetiska medelvärde.
standard_dev Ett positivt värde som anger fördelningens standardavvikelse.

Denna funktion hänger samman med funktionen NORMINV på följande sätt:
If prob = NORMDIST(value, m, sd), then NORMINV(prob, m, sd) = value

Begränsningar:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?