CHIINV - skript- och diagramfunktion

CHIINV() returnerar motsatsen till den ensidiga sannolikheten hos chi2-fördelningen.

Syntax:  

CHIINV(prob, degrees_freedom)

Datatyp som returneras: tal

Argument:  

Argument Beskrivning
prob En sannolikhet som har samband med chi2-fördelningen. Måste vara ett tal mellan 0 och 1.
degrees_freedom Ett heltal som anger frihetsgrad.

Denna funktion hänger samman med funktionen CHIDIST på följande sätt:
If prob = CHIDIST(value,df), then CHIINV(prob, df) = value

Begränsningar:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?