QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Sterr - skriptfunktion

Sterr() returnerar det aggregerade standardfelet (stdev/sqrt(n)) för en serie värden, representerade av uttryck över ett antal poster enligt vad som definierats i en group by-sats.

Syntax:  

Sterr ([distinct] expr)

Datatyp som returneras: numeriska

Argument:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
distinct Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket kommer alla dubbletter att ignoreras.

Begränsningar:  

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

Exempel Resultat

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

 

Sterr1:

LOAD Type,

Sterr(Value) as MySterr

Resident Table1 Group By Type;

I en tabell med dimensionerna Type och MySterr blir resultaten av Sterr()-beräkningen i laddningsskriptet följande:

Type MySterr

Comparison 3.2674431

Observation 2.7968733

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?