QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

LINEST_M - skriptfunktion

LINEST_M() returnerar det aggregerade m-värdet (lutning) hos en linjär regression som definieras av ekvationen y=mx+b för en serie koordinater, representerade av parvisa tal i x-expression och y-expression itererade över ett antal poster enligt vad som definieras i en group by-sats.

Syntax:  

LINEST_M (y-value, x-value[, y0 [, x0 ]])

Datatyp som returneras: numeriska

Argument:  

Argument Beskrivning
y_value Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
x_value Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.
y(0), x(0)

Ett valfritt värde y0 kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl y0 som x0 anges kan regressionlinjen forceras att passera en viss koordinat.

Om inte både y0 och x0 har angetts kräver funktionen minst två giltiga datapar för att kunna beräknas. Om både y0 och x0 har angivits, räcker det med ett enda datapar. 

Begränsningar:  

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?