Record is

För fixpostfiler måste postlängden anges med specifikatorn record is.

Syntax:  

Record is n

Record is line

Record is n lines

Argument:  

Argument Beskrivning
n Anger postlängden i bytes.
line Anger postlängden som en rad.
n lines Anger postlängden i rader där n är ett positivt heltal som motsvarar postlängden.

Begränsningar:  

record is-specifikatorn är endast relevant för fix-filer.

Se även: