KML

Denna skriptspecifikator används för att läsa in KML-filer för användning i en kartvisualisering.

Syntax:  

kml

KML-filen kan representera antingen ytdata (till exempel länder eller regioner) som representeras av polygoner, eller datapunkter (till exempel städer eller platser) som representeras i formatet [long, lat].

Se även: