Drop field

Ett eller flera QlikView-fält kan avlägsnas från datamodellen, och därigenom från minnet, när som helst under skriptexekveringen med hjälp av en drop field-sats.

Observera: Både drop field och drop fields är tillåtna och har samma betydelse. Om ingen tabell har angetts avlägsnas fältet från alla tabeller där det förekommer.

Syntax:  

Drop field fieldname [ , fieldname2 ...] [from tablename1 [ , tablename2 ...]]

Drop fields fieldname [ , fieldname2 ...] [from tablename1 [ , tablename2 ...]]

Exempel:  

Drop field A;

Drop fields A,B;

Drop field A from X;

Drop fields A,B from X,Y;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?