Tag

Denna skriptfunktion ger användaren möjlighet att koppla taggar till ett eller flera fält. Om man försöker tagga ett fältnamn som inte finns i dokumentet, ignoreras försöket. Om det finns flera förekomster av ett fältnamn eller taggnamn används det senaste värdet.

Syntax:  

Tag fields fieldlist using mapname

Tag field fieldname with tagname

 

Argument:  

Argument Beskrivning
fieldlist En kommaavgränsad lista över de fält som ska taggas fr.o.m. den aktuella positionen i skriptet.
mapname Namnet på en mappningstabell som tidigare laddats in via en mapping Load- eller mapping Select-sats.
fieldname Namnet på det fält som ska taggas.
tagname Namnet på den tagg som ska användas på fältet.

Exempel 1:  

tagmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,MyTag

Num,MyTag

];

tag fields using tagmap;

Exempel 2:  

tag field Alpha with 'MyTag2';

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?