Section

Med en section-sats är det möjligt att definiera om efterföljande LOAD- och SELECT-satser ska betraktas som data eller som en definition av behörighet.

Syntax:  

Section (access | application)

 

Om inget anges, antas section application. section-definitionen används fram tills en ny section-sats påträffas.

Exempel:  

Section access;

Section application;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?