Rem

rem-satsen används för att infoga kommentarer i skriptet, eller för att tillfälligt avaktivera skriptsatser utan att ta bort dem.

Syntax:  

Rem string

 

Allting mellan rem och nästa semikolon ; betraktas som kommentar.

Du kan skapa kommentarer i skriptet på två olika sätt.

  1. Du kan skapa en kommentar var som helst i skriptet, förutom mellan två citationstecken, genom att placera avsnittet i fråga mellan /* och */.
  2. När // anges i skriptet, blir all text som följer till höger på samma rad en kommentar. (Observera undantaget //: som kan användas som en del i en Internetadress.)

Argument:  

Argument Beskrivning
string En godtycklig text.

Exempel:  

Rem ** This is a comment **;

/* This is also a comment */

// This is a comment as well

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?