NullAsNull

Med NullAsNull-satsen upphävs konvertering av NULL-värden till strängvärden som dessförinnan har ställts in med NullAsValue-satsen.

Syntax:  

NullAsNull *fieldlist

 

Satsen NullAsValue kan slås på eller av flera gånger i skriptet med hjälp av en NullAsValue- eller NullAsNull-sats.

Argument:  

Argument Beskrivning
*fieldlist En kommaavgränsad lista över fält för vilka NullAsNull ska aktiveras. Genom att använda * som fältlista anger du alla fält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken.

Exempel:  

NullAsNull A,B;

LOAD A,B from x.csv;

Se även:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?