QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Execute

Execute-satsen använda för att köra andra program medan QlikView läser in data, exempelvis för att göra de konverteringar som krävs.

Observera:

Exekvering av satser exekveras bara om inställningen för att förbigå säkerheten är aktiverad i Användarinställningar.

Syntax:  

execute commandline

Argument:  

Argument Beskrivning
commandline

En text som kan tolkas som en kommandorad av operativsystemet.

Exempel:  

Execute C:\Program Files\Office12\Excel.exe;

Execute winword macro.doc;

Execute cmd.exe /C C:\BatFiles\Log.bat;

Observera: /C är en parameter till cmd.exe och är obligatorisk.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?