Disconnect

Disconnect-satsen avslutar den aktuella ODBC-kopplingen/OLE DB-kopplingen/anpassade kopplingen. Denna sats är valfri.

Syntax:  

Disconnect

 

Kopplingen bryts automatiskt när en ny connect-sats exekveras eller när skriptexekveringen är avslutad.

Exempel:  

Disconnect;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?