Binary

Satsen binary används för att ladda data från ett annat QlikView-dokument, inklusive section access-data. Layoutinformation läses inte in.

Observera: Endast en binary sats tillåts i skriptet, och det måste vara den första satsen i skriptet, till och med före SET-satserna som oftast finns i början av skriptet.

Syntax:  

binary [path] filename

Argument:  

Argument Beskrivning
filename Filens namn, inklusive filkomplementet .qvw.
path

Sökvägen till filen, antingen absolut eller relativt till den .qvw-fil som innehåller denna skriptrad. En absolut sökväg krävs om filen inte finns i QlikView-sökvägen.

  • absolut

    Exempel: c:\data\

  • relativt till det dokument som innehåller denna skriptrad.

    Exempel: data\

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?