Semantic

Tabeller som innehåller relationer mellan poster kan laddas med hjälp av ett semantic-prefix. Det kan exempelvis handla om referenser inom en tabell där en post pekar på en annan, såsom förfader, tillhör eller föregångare.

Syntax:  

Semantic( loadstatement | selectstatement)

 

Semantic Load skapar semantiska fält som kan visas i listboxar och användas för att navigera bland data.

Tabeller som laddas med semantic-satsen kan inte konkateneras.

Exempel:  

Semantic LOAD * from abc.csv;

Semantic SELECT Object1, Relation, Object2, InverseRelation from table1;

Se även:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?