Sample

Prefixet sample till en LOAD- eller SELECT-sats används för att ladda ett slumpmässigt urval av poster från datakällan.

Syntax:  

Sample  p ( loadstatement | selectstatement )

Argument:  

Argument Beskrivning
p

Ett godtyckligt uttryck som resulterar i ett tal större än 0 och mindre än eller lika med 1. Talet indikerar sannolikheten för att en viss post ska läsas in.

Alla poster läses, men bara vissa av dem läses in i QlikView.

Exempel:  

Sample 0.15 SQL SELECT * from Longtable;

Sample(0.15) LOAD * from Longtab.csv;

Observera: Parenteser är tillåtna men inte obligatoriska.

Se även:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?