Replace

Prefixet replace används för att släppa hela QlikView-tabellen och ersätta den med en ny tabell som läses in eller väljs.

Syntax:  

Replace [only](loadstatement |selectstatement |map...usingstatement)

 

Prefixet replace kan läggas till i följande satser i skriptet: LOAD, SELECT eller map...using. Satsen replace LOAD/replace SELECT gör att hela QlikView tabellen som ett tabellnamn har skapats för av replace LOAD/replace SELECT -satsen, utgår. Den ersätts av en ny tabell som innehåller resultatet av replace LOAD/replace SELECT-satsen. Effekten är densamma oavsett om den nya inläsningen är fullständig eller partiell. Om replace map...using-satsen används utförs mappningen även vid partiell skriptexekvering.

Argument:  

Argument Beskrivning
only En valfri kvalificerare som innebär att satsen inte ska beaktas vid vanliga (icke-partiella) laddningar.

Se även:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?