Outer

Ett explicit Join-prefix kan föregås av prefixet outer för att specificera en outer join. I en outer joinn genereras alla kombinationer mellan de två tabellerna. Den resulterande tabellen kommer således att innehålla kombinationer av fältvärden från rådatatabeller där de länkande fältvärdena visas i en eller båda tabellerna.

Nyckelordet outer är valfritt och är den standardlänkningstyp som används när inget join-prefix har angetts.

Syntax:  

Outer Join [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )

Argument:  

Argument Beskrivning
tablename Namnet på den tabell som ska jämföras med den inlästa tabellen.
loadstatement eller selectstatement LOAD- eller SELECT-satsen för den laddade tabellen.

Exempel:  

Table1

 

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Table2

 

A

C

1

xx

4

yy

SQL SELECT * from table1;

join SQL SELECT * from table2;

OR

SQL SELECT * from table1;

outer join SQL SELECT * from table2;

Länkad tabell

 

 

A

B

C

1

aa

xx

2

cc

-

3

ee

-

4

-

yy

Se även:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?