Join

join-prefixet länkar den inlästa tabellen till en existerande namngiven tabell eller den senast skapade datatabellen.

Syntax:  

[inner | outer | left | right ]Join [ (tablename ) ]( loadstatement | selectstatement )

 

Länkningen är en så kallad natural join, som görs över alla gemensamma fält. Join-satsen kan inledas med något av prefixen inner,outer,left eller right.

Argument:  

Argument Beskrivning
tablename Namnet på den tabell som ska jämföras med den inlästa tabellen.
loadstatement eller selectstatement LOAD- eller SELECT-satsen för den laddade tabellen.

Exempel:  

Join LOAD * from abc.csv;

 

Join SELECT * from table1;

 

tab1:

LOAD * from file1.csv;

tab2:

LOAD * from file2.csv;

.. .. ..

join (tab1) LOAD * from file3.csv;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?