If..then..elseif..else..end if

Kontrollsatsen if..then är en skriptvalskonstruktion som gör att skriptexekveringen slår in på olika vägar beroende på ett eller flera logiska villkor.

​Se: if - skript- och diagramfunktion (skript- och diagramfunktion)

Syntax:  

If  condition then

  [ statements ]

{ elseif condition then

  [ statements ] }

[ else

  [ statements ] ]

end if

 

Eftersom if..then-satsen är en kontrollsats, och som sådan slutar med ett semikolon eller radslut, måste var och en av dess fyra möjliga komponenter (if..then,elseif..then, else och end if) rymmas på en egen rad i skriptet.

Argument:  

Argument Beskrivning
condition Ett logiskt uttryck som kan utvärderas som True eller False.
statements Valfri grupp av en eller flera QlikView-skriptsatser.

Exempel 1:  

if a=1 then

LOAD * from abc.csv;

SQL SELECT e, f, g from tab1;

end if

Exempel 2:  

if a=1 then; drop table xyz; end if;

Exempel 3:  

if x>0 then

LOAD * from pos.csv;

elseif x<0 then

LOAD * from neg.csv;

else

LOAD * from zero.txt;

end if

Se även:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?