Variabler för tolkning av tal

Variabler för tolkning av tal definieras av systemet, dvs. de genereras automatiskt i överensstämmelse med befintliga regionala inställningar i operativsystemet när ett nytt dokument skapas. I QlikView Desktop innebär detta enligt inställningarna i datorns operativsystem, och i QlikView innebär det enligt operativsystemet på servern där QlikView finns installerad.

Variablerna anges upptill i skriptet i det nya QlikView-dokumentet och ersätter operativsystemets standardinställningar för vissa talformatsinställningar när skriptet exekveras. De kan tas bort, redigeras eller dupliceras efter behag.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Valutaformat

Talformat

Tidsformat

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?