LongMonthNames

Formatet som definieras ersätter operativsystemets format för långa månadsnamn (regionala inställningar).

Syntax:  

LongMonthNames

Exempel:  

Set LongMonthNames='January;February;March;April;May;June - -