Previous - skriptfunktion

Previous() returnerar värdet av uttrycket expr genom att använda data från den tidigare indataposten. För den första posten i en intern tabell kommer funktionen att returnera NULL.

Syntax:  

Previous(expr)

Datatyp som returneras: dual

Argument:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Uttrycket kan innehålla kapslade funktioner previous() för att komma åt poster längre bak. Data hämtas direkt från indatakällan och man kan således referera även till fält som inte lästs in i QlikView, dvs. även om de inte har lagrats i dess associativa databas.

Begränsningar:  

För den första posten i en intern tabell kommer funktionen att returnera NULL.