Timestamp - skript- och diagramfunktion

TimeStamp() formaterar ett uttryck som ett datum- och tidsvärde, i det format för tidsmarkörer som har ställts in i systemvariablerna i laddningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns.

Syntax:  

Timestamp(number[, format])

Datatyp som returneras: dual

Argument:  

Argument Beskrivning
number Talet som ska formateras.
format Sträng som beskriver hur den resulterande tidsmarkörsträngen ska formateras. Om den utelämnas används det korta datumformat, tidsformat och decimalavgränsare som har ställts in för operativsystemet.