QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

NPV - skriptfunktion

NPV() returnerar det aggregerade avkastningsvärdet för en investering baserad på en konstant discount_rate och en serie framtida betalningar (negativa värden) och inkomster (positiva värden), representerade av talen i value, itererade över ett antal poster enligt vad som definierats i en group by-sats. Betalningar och inkomster förväntas i slutet av varje period.

Syntax:  

NPV(discount_rate, value)

Datatyp som returneras: numeriska. Resultatet anges i ett fördefinierat talformat (valuta).

Argument:  

Argument Beskrivning
discount_rate discount_rate är räntan över periodens längd. discount_rate är en konstant.
value Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Begränsningar:  

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

Exempel Resultat  

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

 

Cashflow1:

LOAD Year,NPV(0.2, Payments) as NPV1_2013 Resident Cashflow Group By Year;

Year

2013

NPV1_2013

-$540.12

Givet att Cashflow-tabellen är laddad som i föregående exempel:

LOAD Year,NPV(Discount, Payments) as NPV2_2013 Resident Cashflow Group By Year, Discount;

Year

2013
2013

Discount

0,1
0,2

NPV2_2013


-3 456,05 $
5 666,67 $

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?