Fält

Fälten är de primära databärande enheterna i QlikView. Ett fält innehåller normalt ett antal värden, fältvärden. I databastermer säger vi att de data som bearbetas i QlikView kommer från datafiler. En fil består av flera fält, som innehåller ett antal poster. Termerna fil, fält och post motsvarar tabell, kolumn och rad. QlikView AQL-logik använder bara fälten och deras fältvärden.

Fältdata hämtas med skriptsatser, såsom LOAD, SELECT eller Binary. Man kan endast ändra data i ett fält genom att ladda om skriptet. De faktiska fältvärdena kan inte påverkas av användaren från layouten eller med automation. När fältvärden väl har blivit inlästa i QlikView kan de bara visas och användas för logiska val och beräkningar.

Fältvärden kan innehålla numeriska eller alfanumeriska data (text). Numeriska värden är i själva verket duala: det numeriska värdet samt dess aktuella, formaterade textmotsvarighet. Det är bara det senare värdet som visas i arkobjekt med mera.

Innehållet i ett fält kan återges i en listbox.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?