ErrorMode

Denna felvariabel avgör hur QlikView ska reagera när ett fel upptäcks under skriptexekveringen.

Syntax:  

ErrorMode

Argument:  

Argument Beskrivning
ErrorMode=1 Standardinställningen. Skriptexekveringen avbryts och användaren ombeds att agera (non-batch mode).
ErrorMode =0 QlikView ignorerar felet och fortsätter skriptexekveringen vid nästa skriptsats.
ErrorMode =2

QlikView utlöser ett felmeddelande "Skriptexekveringen misslyckades…" genast, utan att användaren uppmanas att agera i förväg.

Exempel:  

set ErrorMode=0;

Se även: