makedate - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett datum beräknat utifrån året YYYY, månaden MM och dagen DD.

Syntax:  

MakeDate(YYYY [ , MM [ , DD ] ])

Typ av returdata: dual

Argument:  

Argument Beskrivning
YYYY Året i form av ett heltal.
MM Månaden i form av ett heltal. Om inget månadsnummer anges, antas 1 (januari).
DD Dagen i form av ett heltal.

Om inget dagsnummer anges antas 1 (den första).

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?