QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

inquartertodate - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar True om timestamp ligger inom den del av det kvartal som innehåller base_date fram till och inklusive den sista millisekunden av base_date.

Syntax:  

InQuarterToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])

Typ av returdata: Boolesk

Argument:  

Argument Beskrivning
timestamp Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Datum som används för att utvärdera kvartalet.
period_no

Kvartalets startpunkt kan flyttas med period_no. period_no är ett heltal där värdet 0 anger det kvartal som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående kvartal och positiva värden anger efterföljande kvartal.

first_month_of_year Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?