inlunarweek - skript- och diagramfunktion

Med denna funktion returneras true om timestamp ligger inom den sjudagarsperiod som innehåller base_date. Sjudagarsperioder i QlikView definieras genom att 1 januari räknas som den första dagen på veckan.

Syntax:  

InLunarWeek (timestamp, base_date, period_no[, first_week_day])

Typ av returdata: Boolesk

Argument:  

Argument Beskrivning
timestamp Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Data som används för att utvärdera sjudagarsperioden.
period_no Sjudagarsperiodens startpunkt kan flyttas med period_no. period_no är ett heltal där värdet 0 anger den sjudagarsperiod som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående sjudagarsperioder och positiva värden anger efterföljande sjudagarsperioder.
first_week_day En förflyttning av startpunkten som kan vara större eller mindre än noll. Detta flyttar början på året med det angivna antalet dagar och/eller delar av en dag.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?