daynumberofyear - skript- och diagramfunktion

Beräknar dagens nummer på året där tidsmarkören finns. Beräkningen är gjord från den första millisekunden av den första dagen på året, men startpunkten för den första månaden kan flyttas.

Syntax:  

DayNumberOfYear(timestamp[,start_month])

Typ av returdata: heltal

Funktionen utgår alltid från år med 366 dagar.

Argument:  

Argument Beskrivning
timestamp Det datum som ska evalueras.
start_month Genom att ange en start_month mellan 2 och 12 (1 om parametern utelämnas), kan årets början flyttas fram till första dagen på valfri månad. Om du exempelvis vill börja ett budgetår den 1 mars anger du start_month som 3.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?