NullCount - skriptfunktion

NullCount() returnerar summan av NULL-värden aggregerade i uttrycket, som definieras av en group by-sats.

Syntax:  

NullCount ( [ distinct ] expr)

Datatyp som returneras: heltal

Argument:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
distinct Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket ignoreras alla dubbletter.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i vårt dokument för att se resultatet.

Exempel Resultat

Set NULLINTERPRET = NULL;

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD|||

Canutility|AA|3|8|

Canutility|CC|NULL||

] (delimiter is '|');

Set NULLINTERPRET=;

NullCount1:

LOAD Customer,NullCount(OrderNumber) as NullOrdersByCustomer Resident Temp Group By Customer;

 

LOAD NullCount(OrderNumber) as TotalNullCount Resident Temp;

Customer NullOrdersByCustomer

Astrida 0

Betacab 0

Canutility 1

 

Den andra satsen ger:

TotalNullCount

1

i en tabell med den dimensionen, eftersom endast en post innehåller ett null-värde.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?