Sum - skriptfunktion

Sum() beräknar summan av värden aggregerade i uttrycket, som definieras av en group by-sats.

Syntax:  

sum ( [ distinct] expr)

Datatyp som returneras: numeriska

Argument:  

Argument Beskrivning
distinct Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket kommer alla dubbletter att ignoreras.
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i vårt dokument för att se resultatet.

Exempel Resultat  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Sum:

LOAD Customer, Sum(UnitSales) as MySum Resident Temp Group By Customer;

Customer

Astrida

Betacab

Canutility

MySum

39

9

8