QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Referenslinjer

Dialogen Referenslinjer kan se något annorlunda ut beroende på vilken typ av diagram som används. En referenslinje är en linje som genomskär diagrammets rityta från en given plats på en eller båda axlarna. Den kan exempelvis användas för att visa en viss nivå eller percentiler av diagramdata. Referenslinjen ritas bara ut om den faller inom intervallet för den axel som den utgår ifrån.

Etikett Här kan man definiera en benämning som skrivs ut intill referenslinjen. Det standardvärde som används är formler. Etiketten kan definieras som en dynamisk formel.
Visa etikett i diagram Markera denna kryssruta om en etikett ska visas intill referenslinjen.
Läge

Ställer in från vilken axel som referenslinjen börjar:
Kontinuerlig X-axel
Referenslinjen startar från x-axeln. Detta alternativ är endast valbart om diagrammet har en kontinuerlig x-axel.
Primär Y-axel
Välj detta alternativ om referenslinjen ska utgå från den primära y-axeln (vänster/nederst).
Sekundär Y-axel
Välj detta alternativ om referenslinjen ska utgå från den sekundära y-axeln (höger/överst).

Definition Det värde varifrån referenslinjen ska utgå. Värdet kan vara en fast percentil (ange ett värde mellan 1 och 100 i redigeringsrutan) i aktuella diagramdata eller ett godtyckligt numeriskt uttryck.
Linjeformatering Anger referenslinjens layout:
Vikt
Anger referenslinjens vikt. Värdet kan anges i mm, cm, tum (", inch), pixlar (px, pxl, pixel), punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).
Färg
Anger referenslinjens färg.
Format
Anger referenslinjens format, d.v.s. om den ska vara hel, streckad eller prickad.
Visa Anger hur linjens ska visas.
Alltid
Referenslinjen visas alltid.
Villkor
Referenslinjen visas eller döljs beroende på ett villkors-uttryck som evalueras varje gång diagrammet ska ritas. Referenslinjen syns bara om uttrycket returnerar sant.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?