Låsa valda fältvärden

När man klickar på ett uteslutet värde, raderas de tidigare val som är i konflikt med det val man gör. För att förhindra att ett val raderas av misstag, kan man låsa alla gjorda val i en listbox genom att öppna listboxens Objekt-meny och välja kommandot Lås.

Från denna meny kan också Lås upp väljas. Vill man låsa eller låsa upp alla val samtidigt, kan man göra detta från menyn Val.

Om man försöker välja ett värde som är oförenligt med ett låst värde i ett annat fält, kommer valet att misslyckas.

Med hjälp av inställningen Förbigå låst fält i listboxar, multiboxar och skjutreglageobjekt kan man förbigå ett låst val i ett fält från från ett specifikt arkobjekt. Fältet är alltjämt låst för logiska förändringar som orsakas av val i andra fält. Detta alternativ är förvalt för skjutreglageobjekt.