Lösa cirkelreferenser

När cirkelreferenser uppstår måste du redigera laddningsskriptet och ge ett unikt namn till ett av de fält som har samma namn.

Gör följande:

  1. Öppna skriptredigeraren.
  2. Redigera LOAD-satsen för ett av de fältnamn som är dubbletter.

    I detta exempel skulle LOAD-satsen för den tabell som innehåller de lokala lagen och deras städer innehålla ett nytt namn för Team, till exempel LocalClub. Den uppdaterade LOAD-satsen ser ut så här:

    LOAD City, Team as LocalClub

  1. Ladda om skriptet.

Nu har du logik som fungerar i alla tabeller. I detta exempel, där du väljer Italy, associeras det nationella laget, de tyska städerna och varje stads lokala klubb.

När du öppnar tabellvyn ser du att de lösa kopplingarna har ersatts med vanliga kopplingar:

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?